Applicatie omschrijving

Algemene Industrie

Als u hieronder uw toepassing niet kunt vinden, kies dan "Algemeen industrieel". Hier selecteert u een precieze schakelaar met betrouwbare alarm- en veiligheidsfuncties voor industriële toepassingen met neutrale media, zoals water, olie, lucht of stoom.

Hydraulische powerpack

Anders dan hydraulische machines met een geïntegreerde energiebron is een hydraulisch aggregaat een op zichzelf staand apparaat, dat zowel mobiel kan zijn als een grote, stationaire unit. Het bestaat uit een reservoir met het hydraulische medium, regelaars waarmee de gebruiker de druk beheerst die het aggregaat aan een ventiel levert, alsmede toe- en afvoerleidingen, een pomp en een pompmotor. De druk wordt beheerst door een schakelaar of een sensor.

Waterpomp

Pompen worden gebruikt om vloeistof te verplaatsen. Soms is dat het enige doel van een pomp, maar in andere toepassingen moet de pomp ook een bepaalde druk in de vloeistof opbouwen. Een drukschakelaar of druksensor moet de pomp inschakelen wanneer de systeemdruk beneden een bepaalde waarde zakt. Bij een systeem dat meerdere pompen omvat, kan de schakelaar ook de volgende pomp inschakelen als het systeem meer water nodig heeft. Daarnaast kan hij ook de pomp uitschakelen wanneer de druk in de zuigleiding te laag wordt, zodat de pomp niet droogloopt.

Hydrofoor/druktank

Bij waterbronnen is vaak apparatuur vereist om water op te pompen, aangezien een bron slechts zelden een positieve druk heeft. Een bronsysteem bestaat over het algemeen uit de bron zelf, een drukschakelaar voor het automatisch inschakelen van de pomp en een druktank. De pomp pompt water omhoog uit de bron naar de druktank, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Het water blijft in de tank totdat het huishouden het nodig heeft. Druktanks bestaan in drie varianten: types met een blaas, types met een drijvende schijf tussen het water en de lucht in het reservoir en types zonder blaas of drijvende schijf. Via de druktank heeft kan men rechtstreeks bronwater tappen, zonder dat de pomp handmatig hoeft te worden ingeschakeld. De combinatie van druktank en drukschakelaar kan de pomp automatisch inschakelen op momenten dat dat nodig is. Een bijkomend voordeel is dat de pomp niet continu ingeschakeld is, wat de levensduur ten goede komt.

Booster systemen

In situaties waar de belangrijkste watertoevoer onvoldoende waterdruk of flow biedt om aan de totale vraag te voldoen, zijn systemen met boosterpompen nodig. Door deze toepassing blijft, ook bij schommelingen in de watervraag, de waterdruk de gehele dag constant. Een schakelaar is hierbij nodig om de druk te beheersen.

Irrigatiesystemen

Er bestaan verschillende soorten irrigatietechniek, die van elkaar verschillen door de wijze waarop het water binnen het veld wordt gedistribueerd. Algemeen gesteld is het doel én zo gelijkmatig mogelijke verdeling van het water over het hele veld, zodat iedere plant zoveel water krijgt als nodig - niet meer en niet minder. De volgende typen irrigatiesystemen worden onderscheiden: druppelirrigatie, beregening, cirkelirrigatie, verrijdbare sproeibomen en ondergrondse irrigatie. De drukschakelaar controleert hierbij de waterdruk.

Luchtcompressor (1-Fase Schakelaar)

De luchtcompressorsector levert een zeer uiteenlopend assortiment van apparaten, van zeer kleine units voor medisch of tandheelkundig gebruik tot zware industriële machines met vele kilowatts aan vermogen. Kleine units zijn autonoom en functioneren daar waar ze worden gebruikt. Grotere units kennen gecentraliseerde toepassingen, waarbij bijvoorbeeld vele gebruikers in een fabriek worden bediend, of autonome toepassingen, voor slechts één enkele machine. Met het oog op de veiligheid is een drukschakelaar vereist om de systeemdruk te beheersen. In dit gedeelte bieden wij schakelaars voor één fase.

Luchtcompressor (3-Fase Schakelaar)

De luchtcompressorsector levert een zeer uiteenlopend assortiment van apparaten, van zeer kleine units voor medisch of tandheelkundig gebruik tot zware industriële machines met vele kilowatts aan vermogen. Kleine units zijn autonoom en functioneren daar waar ze worden gebruikt. Grotere units kennen gecentraliseerde toepassingen, waarbij bijvoorbeeld vele gebruikers in een fabriek worden bediend, of autonome toepassingen, voor slechts één enkele machine. Met het oog op de veiligheid is een drukschakelaar vereist om de systeemdruk te beheersen. In dit gedeelte bieden wij schakelaars voor drie fasen.

Stoomboilers

Een stoomketel of stoomgenerator is een apparaat dat stoom produceert door thermische energie aan water toe te voeren. De scheidslijn is flexibel: de term 'stoomketel' wordt meestal gebruikt voor oudere apparaten, die met een lage tot middelmatige druk werken (1–300 psi of ongeveer 0,07–21 bar). Apparaten die met een hogere druk werken, duidt men meestal aan als 'stoomgenerator'. Stoomketels of -generatoren gebruikt men daar waar stoom nodig is. De vorm en grootte hangen af van de toepassing: mobiele stoommachines zoals stoomlocomotieven, draagbare machines en door stoom aangedreven wegvoertuigen, zijn meestal uitgerust met kleinere stoomketels die in het voertuig zijn geïntegreerd. Stationaire stoommachines, industriële installaties en krachtcentrales zijn meestal met leidingen gekoppeld aan grotere, losstaande stoomproducerende installaties. Drukschakelaars zijn hierbij nodig voor correct functioneren en betrouwbare alarm- en veiligheidsfuncties.

Boilerkamer

In ketelhuizen is het essentieel dat stoom-/heetwaterinstallaties, warmtewisselaars en zuiveringsapparatuur voor voedingswater correct worden bewaakt. Drukregelaars van Danfoss bieden betrouwbare bewaking en precieze drukregeling.

Stadsverwarming

Substations in én stadsverwarmingssysteem moeten druk en temperatuur van het water automatisch bewaken, zodat de warmtetoevoer niet wordt verstoord.

Marine

Maritieme toepassingen betreffen meestal schepen, die op een klein oppervlak bijna alle toepassingen bevatten die men ook aan wal aantreft. Dit kan uiteen lopen van vuilwaterafvoer tot de behandeling van uitlaatgassen. Danfoss levert producten voor de meeste van deze toepassingen, maar in dit geval ligt de focus op apparatuur die zich in of vlakbij de machinekamer of het voortstuwingssysteem bevindt. Schakelaars vinden we bij maritieme toepassingen in motoren, het voortstuwingssysteem, luchtcompressoren, stoomketels, installaties voor brandstofbehandeling, oliescheiders, verbrandingsovens, straalpijpen en aggregaten.

Gesloten