Opis aplikacji

Przemysł ogólny

Jeśli poniżej nie można odnaleźć swojej aplikacji, to należy wybrać opcję „Branża ogólna” („General Industry”). W tym miejscu dobrany zostanie wyłącznik, aby zapewnić precyzyjne działanie oraz niezawodność systemu alarmowego i bezpieczeństwa w aplikacjach przemysłowych, w przypadku mediów obojętnych, takich jak woda, olej, powietrze lub para.

Urządzenia hydrauliczne

Agregaty hydrauliczne, w odróżnieniu od wbudowanego zasilania maszyn hydraulicznych, są niezależnymi urządzeniami. Niektóre agregaty są ogromnymi zespołami stacjonarnymi, inne zaś są łatwiejsze do transportu. Stanowią one zbiornik hydrauliczny, w którym znajduje się płyn, regulatory umożliwiające użytkownikowi kontrolę nad wielkością ciśnienia dostarczanego przez agregat do zaworu, przewodami przesyłu ciśnienia i przewodami odpowietrzającymi, pompą i silnikiem zasilającym pompę. Ciśnienie kontroluje się za pomocą wyłącznika lub czujnika.

Pompy wodne

Pompy wykorzystuje się do przesyłu wody z jednego miejsca w inne, przy czym w pewnych sytuacjach służą one wyłącznie do przesyłu wody, natomiast w innych wykorzystuje się je także do wytworzenia żądanego ciśnienia. Zadaniem wyłączników lub czujników ciśnienia jest uruchomienie pompy, gdy ciśnienie w instalacji spadnie poniżej wartości nastawy. Jeżeli w układzie zastosowano więcej niż jedną pompę, to wyłączniki można wykorzystywać do uruchamiania kolejnej pompy, gdy instalacja wymaga większej ilości wody. Mogą one także służyć do zatrzymywania pompy, jeśli w rurociągu ssącym nie występuje ciśnienie, aby zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho.

Naczynie ciśnieniowe / zbiornik ciśnieniowy

Ponieważ w studniach rzadko występuje nadciśnienie, niezbędne jest wyposażenie do wyciągania wody ze studni. Systemy głębinowe przeważnie składają się z samej studni, pompy, wyłącznika ciśnienia do automatycznego uruchamiania pompy oraz zbiornika ciśnieniowego. Pompa przesyła wodę ze studni do zbiornika ciśnieniowego, w którym jest ona tymczasowo magazynowana. Zatem zbiornik ciśnieniowy magazynuje wodę do czasu, gdy będziemy jej potrzebować w domu. Zbiorniki ciśnieniowe zwykle występują w trzech różnych postaciach. Albo są one wyposażone w wypełniony powietrzem zbiornik elastyczny, albo w przepustnicę międzykołnierzową WAFER pomiędzy wodą a powietrzem, albo nie mają one w ogóle ani zbiornika elastycznego ani przepustnicy międzykołnierzowej. Zbiornik ciśnieniowy zapewnia bezpośredni dostęp do wody ze studni bez konieczności ręcznego włączania pompy. Połączenie zbiornika ciśnieniowego z wyłącznikiem ciśnienia umożliwia automatyczną, przerywaną obsługę pompy, zatem pracuje ona tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Dzięki temu ogranicza się także czas pracy pompy, wydłużając w ten sposób jej żywotność.

Układy pompowe

Systemy wyposażone w pompy hydroforowe są niezbędne, gdy główna instalacja wodociągowa nie zapewnia odpowiedniego spadu lub przepływu zaspokajającego całkowite zapotrzebowanie. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie stałego ciśnienia wody, nawet w przypadku zmian zapotrzebowania na wodę w ciągu dnia. Aby kontrolować ciśnienie, potrzebny jest wyłącznik.

Systemy nawadniające

Istnieją różne techniki nawadniania, które różnią się między sobą sposobem rozprowadzania wody, pozyskanej z danego źródła, w obrębie pola. Zasadniczo celem jest równomierne dostarczenie wody na całej powierzchni pola, tak aby każda roślina otrzymała potrzebną jej ilość wody, ani za dużo ani za mało. Różne typy systemów nawadniania: Systemy nawadniania kropelkowego, zraszaczami, deszczowniami obrotowymi, deszczowniami przewoźnymi, a także nawadniania podglebia. Wyłącznik ciśnienia kontroluje ciśnienie wody.

Sprężarka powietrza (1-fazowa)

Przemysłowe sprężarki powietrza obejmują szeroką gamę urządzeń od bardzo małych, stosowanych w medycynie i stomatologii, aż po ogromne sprężarki przemysłowe, pracujące w zespołach elektrowni. Małe sprężarki są samodzielnymi urządzeniami, które pracują w miejscu ich użytkowania. Większe sprężarki mogą być scentralizowane (np. aby zaspokajać wiele różnych potrzeb) lub występować jako samodzielne jednostki (przeznaczone dla jednego konkretnego urządzenia). Z punktu widzenia bezpieczeństwa, wyłącznik ciśnienia jest niezbędny, aby móc monitorować sterowanie ciśnieniem w instalacji. W tym rozdziale oferujemy wyłączniki jednofazowe.

Sprężarka powietrza (3-fazowa)

Przemysłowe sprężarki powietrza obejmują szeroką gamę urządzeń od bardzo małych, stosowanych w medycynie i stomatologii, aż po ogromne sprężarki przemysłowe, pracujące w zespołach elektrowni. Małe sprężarki są samodzielnymi urządzeniami, które pracują w miejscu ich użytkowania. Większe sprężarki mogą być scentralizowane (np. aby zaspokajać wiele różnych potrzeb) lub występować jako samodzielne jednostki (przeznaczone dla jednego konkretnego urządzenia). Z punktu widzenia bezpieczeństwa, wyłącznik ciśnienia jest niezbędny, aby móc monitorować sterowanie ciśnieniem w instalacji. W tym rozdziale oferujemy wyłączniki trójfazowe.

Kotły parowe

Kocioł lub wytwornica pary jest urządzeniem przeznaczonym do wytwarzania pary poprzez doprowadzenie energii cieplnej do wody. Chociaż definicje są na swój sposób płynne, to można powiedzieć, że starsze wytwornice pary nazywano powszechnie kotłami, a pracowały one przy ciśnieniach niskich do średnich (1–300 psi/0,069–20,684 bara; 6,895–2 068,427 kPa), jednakże w przypadku wyższych ciśnień częściej mówi się o wytwornicach pary. Z kotła lub wytwornicy pary korzysta się, gdy wymagane jest źródło pary. Ich postać i wielkość zależą od zastosowania: przewoźne silniki parowe, takie jak lokomotywy parowe, silniki przenośne i pojazdy drogowe napędzane parą zwykle wykorzystują mały kocioł, który stanowi integralną część pojazdu; stacjonarne silniki parowe, instalacje przemysłowe i elektrownie zwykle korzystać będą z większych, osobnych urządzeń wytwarzających parę, połączonych rurociągiem z miejscem, w którym para jest wykorzystywana. Wyłącznik ciśnienia stosuje się w celu zapewnienia precyzyjnej pracy oraz niezawodności systemu alarmowego i bezpieczeństwa.

Kotłownia

Dokładny monitoring instalacji przesyłających parę/gorącą wodę, wymienników ciepła i urządzeń do uzdatniania wody, w przypadku wody zasilającej, ma fundamentalne znaczenie dla kotłowni. Urządzenia Danfoss do kontroli ciśnienia zapewniają niezawodny nadzór i precyzyjną regulację.

Ciepłownictwo

Węzły cieplne wymagają automatycznego nadzoru ciśnienia i temperatury wody, aby zapewnić niezawodne i niezakłócone zasilanie sieci cieplej.

Okrętownictwo

Gdy mówimy o okręcie, na myśl przychodzi nam cały statek. Na statku stosuje się większość aplikacji, które można znaleźć na lądzie, jednak są one skupione na ograniczonej powierzchni. Aplikacje te sięgają od odprowadzania ścieków po oczyszczanie spalin. Choć firma Danfoss ma w swojej ofercie produkty, które odpowiadają wielu z tych aplikacji, naszą uwagę koncentrujemy na urządzeniach montowanych w maszynowni oraz instalacjach powiązanych z maszynownią oraz w układzie napędowym. Wyłączniki są wykorzystywane w aplikacjach okrętowych na silnikach, napędzie, sprężarkach powietrza, kotłach, urządzeniach do uszlachetniania paliwa, separatorach oleju, piecach, pędnikach i agregatach.

Zamknij